Бизнес център за подпомагане на МСП
7000 Русе, ул. Кресна 14
Тел./Факс: 082 821472
E-mail:
bsc@smebg.net
http://bsc.smebg.net/

  • Stacks Image 301
  • Stacks Image 304
  • Stacks Image 307
  • Stacks Image 310
  • Stacks Image 313