БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

БЦП МСП Русе е официален представител на Програма SES за регионите Русе, Разград, Силистра и Свищов.

SES (Senior Experten Service) е нестопанска организация на Немската индустрия за международно сътрудничество. Тя е създадена от четири основни асоциации: Федералната конфедерация на асоциациите на немските работодатели, Федералната асоциация на германската индустрия, Асоциацията на германските търговско- индустриални камари и Германската конфедерация на занаятите.

SES подпомага малки и средни предприятия чрез старши експерти, които след приключване на активния си професионален живот са се присъединили към програмата, за да предоставят доброволно своето знание и опит. Сферите на консултации включват всички области, свързани с работата на фирмите от всички браншове на икономиката, вкл. ISO сертифициране. Фирмите не заплащат нищо за консултацията на експерта, който са поискали, който идва и извършва консултацията на място.

Процедура по кандидатстване

Процедура

  • Изпраща се попълнен формуляр с искане за заявка до SES; Формулярът за заявката можете да получите в БЦП МСП. След като го попълните (за предпочитане на английски или немски език), БЦП МСП ще изпрати вашата заявка до централата на SES.
  • На база на искането на клиента SES търси подходящ експерт;
  • SES изпраща CV-то на избрания старши експерт на клиента;
  • След като клиентът се съгласи с направеното предложение, започва подготовката за заминаването на старшия експерт.

Важно!!!
  • Клиентът трябва да предостави изчерпателна информация за задачите, които трябва да бъдат изпълнени;
  • Задачата на старшия експерт е от типа „помощ за самопомощ”;
  • Старшият експерт извършва обучение на персонала;
  • Не са предмет на заявки трансфер на защитени ноу-хау (лицензи, патенти, корпоративно ноу-хау);
  • Не са предмет на заявки областите високи технологии, висока химия и въоръжение;
  • Продължителност на престоя на старшия експерт: минимум 3 седмици, максимум 6 месеца.

През 2017 год. Федералното Министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Германия взе решение да прекрати съфинансирането за назначения на SES експерти в български фирми и организации, поради това, че България отдавна е част от Европейския съюз.

Българските фирми и организации могат да поискат експерт от SES, както и преди, но те ще трябва да могат и да са готови да поемат всички възникващи разходи по проекта. Експертите на SES са доброволци. Цената за тяхно посещение във фирми/организации е както следва:
- Оперативни разходи: 3 400 евро в еднократна сума за първо назначение, 2 200 евро за последващи назначения в същата фирма/организация
- Спомагателни средства за подготовката и застраховката на експерта: 670 евро в еднократна сума
- Билет за самолет: Икономична класа
- Местни разходи: транспорт в страната, три хранения на ден, дневни пари от € 15 за лични разходи, пране, преводач (ако е необходимо)

Изтегли заявка: български / английски / немски

Официален сайт на Програма SES - http://www.ses-bonn.de/