БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

БЦП МСП Русе е официален представител на Програма SES за регионите Русе, Разград, Силистра и Свищов.

SES (Senior Experten Service) е нестопанска организация на Немската индустрия за международно сътрудничество. Тя е създадена от четири основни асоциации: Федералната конфедерация на асоциациите на немските работодатели, Федералната асоциация на германската индустрия, Асоциацията на германските търговско- индустриални камари и Германската конфедерация на занаятите.

SES подпомага малки и средни предприятия чрез старши експерти, които след приключване на активния си професионален живот са се присъединили към програмата, за да предоставят доброволно своето знание и опит. Сферите на консултации включват всички области, свързани с работата на фирмите от всички браншове на икономиката, вкл. ISO сертифициране. Фирмите не заплащат нищо за консултацията на експерта, който са поискали, който идва и извършва консултацията на място.

Процедура по кандидатстване

Процедура

 • Изпраща се попълнен формуляр с искане за заявка до SES; Формулярът за заявката можете да получите в БЦП МСП. След като го попълните (за предпочитане на английски или немски език), БЦП МСП ще изпрати вашата заявка до централата на SES.
 • На база на искането на клиента SES търси подходящ експерт;
 • SES изпраща CV-то на избрания старши експерт на клиента;
 • След като клиентът се съгласи с направеното предложение, започва подготовката за заминаването на старшия експерт.

Важно!!!
 • Клиентът трябва да предостави изчерпателна информация за задачите, които трябва да бъдат изпълнени;
 • Задачата на старшия експерт е от типа „помощ за самопомощ”;
 • Старшият експерт извършва обучение на персонала;
 • Не са предмет на заявки трансфер на защитени ноу-хау (лицензи, патенти, корпоративно ноу-хау);
 • Не са предмет на заявки областите високи технологии, висока химия и въоръжение;
 • Продължителност на престоя на старшия експерт: минимум 3 седмици, максимум 6 месеца.

Разходи
 • Разходи за клиента (МСП, община, средно професионално училище)
- Местни разходи (настаняване, храна 3 пъти на ден, пране, местен транспорт (от и до летището, от и до местоработата), джобни пари в местна валута равни на 5 евро, преводач)

 • Разходи за SES
- Международни разходи по пътуване от и до местоназначението
- Режийни: разходи за управление на проекта, набиране на експерт, подготовка на заявката: заявки до макс. 6 месеца: 3.150,- €
- Допълнителни разходи: застраховка, среща в централата на SES, литература и др. – за общата сума от 670,- €.

Облекчения

- Ако малкото или средно предприятие среща трудности при изпълнение на условията, посочени по-горе, могат да бъдат отпуснати обществени средства, по заявка.
- За общини – за малки общини, които не разполагат с достатъчно средства по бюджет, SES може, ако сметне за основателно, да поеме дневните и храната на старшия експерт.

Изтегли заявка: български / английски / немски

Официален сайт на Програма SES - http://www.ses-bonn.de/