БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес инкубатор І

Бизнес инкубатор І (Програма Фар за 140 000 EURO) предлага благоприятни условия за стартиране на нови производства. Той официално започва да функционира на 28 януари 1997 с 4 фирми и 14 работника. Общо в Инкубатора са стартирали 14 фирми с 90 работника.

Програма КРЕДО

Финансираната от Програма Фар на Европейския съюз Програма Кредо е многонационална програма за субсидиране на проекти в областта на трансграничното сътрудничество между пограничните региони на Централно и Източно Европейските Страни и на Централно и Източно Европейските Страни и ОНД. Целта на Програма Кредо е насърчаване на добросъседството, социалната стабилност и икономическото развитие в пограничните региони чрез финансиране на проекти, които ще доведат до осезаеми придобивки и от двете страни на границата.

От месец юли 1997 екип от специалисти на Бизнес Центъра започна работа по програма КРЕДО (12 050 USD), тъй като БЦП МСП беше избран за Секретариат и Контрактираща организация за трансграничен регион България-Румъния. За целта екипът установи контакти с всички заинтересовани общини от българска страна и беше на тяхно разположение за информация, обяснения и помощ при предаването на проектите в Русе, Силистра, Видин, Враца, Оряхово (7 проекта на обща стойност 180 000 EURO) и при тяхното изпълнение.

Фар Микропроекти

На 28 февруари 2001 година приключи изпълнението на проект по програма Фар Микропроекти на стойност 13 674 EURO “Развитие на услуги, насърчаващи експорта на местни фирми”, който БЦП МСП реализира в партньорство с Русенска Стопанска Камара. За периода на изпълнение на проекта бяха издадени над 100 сертификата за произход на фирми.

Положителното в проекта е неговата устойчивост, т.е. партньорите няма да приключат дейностите по допълнително развиване и усъвършенстване на установения пакет услуги за насърчаване на експорта на местните фирми след физическото приключване на проекта.

Други проекти по програма ФАР

  • 1997 – Създаване на Постоянно действаща изложбена зала;
  • 1998 – “ELIT SAT”-сателитен двупосочен интернет сървър;
  • 1998 – “ЕЛИТ С”-интернет доставчик;
  • 2004-2005 – PHARE Social Inclusion – проект Социално предприятие “Дайте ни шанс”, обща стойност на проекта 48 000 EUR, от които по ФАР 42 000 EUR. Проектът е реализиран заедно със Сдружение “Смелост”, регионалния Психодиспансер и други заинтересовани лица. Проектът създава работа на повече от 100 души с физически или психически увреждания чрез работата на социално предприятие – цех и магазин, в който се продават стоките, произведени от хора с увреждания. Към него има изграден и Социален Фонд с цел да се подпомогнат онези хора с увреждания, чието състояние е много тежко и не им позволява да работят.