БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (2021 г.): Общ напредък по отношение на цифровия преход, но са необходими нови усилия в целия ЕС

На 12 ноември 2021 Комисията публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г., с който се проследява напредъкът, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта
Прочети повече ...

Комисията прие план за действие при извънредни ситуации за гарантиране на доставките на храни и продоволствената сигурност по време на криза

Вследствие на кризата с COVID-19 и както е обявено в стратегията „От фермата до трапезата“, ЕС възнамерява да подобри координацията на европейско равнище, за да гарантира, че по време на кризи гражданите няма да бъдат изправени
Прочети повече ...

Комисията, програмата Breakthrough Energy Catalyst („Катализатор за революционна енергия“) и Европейската инвестиционна банка насърчават партньорството в областта на технологиите в областта на климата

На Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Бил Гейтс — създателят на инициативата „Революционна енергия“,
Прочети повече ...

Пакет за банковия сектор – 2021 г.: нови правила на ЕС за по-устойчив и подготвен за бъдещите предизвикателства банков сектор

На 27 октомври 2021 Европейската комисия прие преглед на банковата уредба на ЕС – Регламента за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания. С тези нови правила ще се увеличи устойчивостта на банките
Прочети повече ...

Стимул за екологичния преход на Европа: Комисията инвестира 1,5 милиарда евро в новаторски проекти за чисти технологии

На 26 октомври 2021 Комисията отправя втората покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на Фонда за иновации — една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии
Прочети повече ...

Състояние на енергийния съюз за 2021 г.: Възобновяемите енергийни източници изпреварват изкопаемите горива като основен източник на енергия в ЕС

На 26 октомври 2021 Комисията прие своите доклади за състоянието на енергийния съюз за 2021 г., в които се прави преглед на напредъка, постигнат от ЕС в осъществяването на прехода към чиста енергия, близо две години след стартирането
Прочети повече ...

Комисията прави по-приобщаващи програмите „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност

На 22 октомври 2021 Комисията прие рамка за повишаване на приобщаващия и характер и многообразието на програмите „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност за периода 2021—2027 г. С мерките се изпълнява ангажиментът на председателя
Прочети повече ...

Работна програма на Комисията за 2022 г.: заедно правим Европа по-силна

На 19 октомври 2021 Комисията прие своята работна програма за 2022 г., в която се определят следващите стъпки от нейната амбициозна и преобразяваща програма за по-екологосъобразна, по-справедлива, по-цифровизирана и по-устойчива
Прочети повече ...

Съвет по търговия и технологии ЕС—САЩ: Комисията стартира платформа за консултации с участието на заинтересованите страни с цел оформяне на трансатлантическото сътрудничество

На 18 октомври 2021 Комисията стартира онлайн платформа за консултации по отношение на Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ (СТТ), която дава възможност на заинтересованите страни да споделят вижданията си и да представят
Прочети повече ...

NextGenerationEU: България представи своя официален план за възстановяване и устойчивост

На 15 октомври 2021 Комисията получи официален план за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи