БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Процедура за избор с публична покана по проект FOCUS BMP1/1.1/2145/2017

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект FOCUS BMP1/1.1/2145/2017, изпълняван по Програма "Балкани-Средиземно море" 2014-2020.
Прочети повече ...

БСЦ МСП-Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект FOCUS BMP1/1.1/2145/2017

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект FOCUS BMP1/1.1/2145/2017, изпълняван по Програма "Балкани-Средиземно море" 2014-2020.
Прочети повече ...

ЕС и Япония финализираха споразумението за икономическо партньорство

На 8 декември 2017 европейският комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и японският външен министър Таро Коно съобщиха за успешното приключване на окончателните дискусии за споразумението за икономическо
Прочети повече ...

Постигнато е съгласие по предложението на Комисията за затягане на правилата за по-безопасни и екологично чисти автомобили

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение да се повишат значително качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитванията на превозни средства, да се увеличат проверките
Прочети повече ...

Комисията предоставя нова помощ за регионите на ЕС, които работят заедно по проекти в областта на високите технологии

На 7 декември 2017 Комисията обяви междурегионалните партньорства, които получават целева помощ в рамките на нов пилотен проект, финансиран от ЕС, за подпомагане на подходящи за банково финансиране проекти в областта на
Прочети повече ...

Обществени поръчки: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу 4 държави членки и открива нова процедура

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия, Испания, Люксембург и Словения поради това, че тези държави членки не са я уведомили за цялостното транспониране в своето национално законодателство
Прочети повече ...

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=391782157Колективно управление на права: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу България, Испания, Люксембург и Румъния

На 7 декември 2017 Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Испания, Люксембург и Румъния поради липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на тези държави
Прочети повече ...

Комисията представя пътна карта за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз

С няколко конкретни мерки и пътна карта за действие, на 6 декември 2017 Европейската комисия даде своя принос в изпълнение на ангажимента, поет от председателя Жан-Клод Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г.,
Прочети повече ...

Стоманодобивна промишленост: Европейската комисия приветства постигнатото амбициозно споразумение на Глобалния форум за справяне със свръхкапацитета на производствени мощности

Страните, членуващи в Глобалния форум, се споразумяха за набор от политически решения, които да бъдат приложени през 2018 г. и 2019 г. за справяне със свръхкапацитета на производствени мощности в глобален мащаб. На състоялата
Прочети повече ...

Бъдещето на прехраната и селското стопанство — за гъвкава, справедлива и устойчива обща селскостопанска политика

Опростените правила и по-гъвкавият подход ще гарантират, че с общата селскостопанска политика (ОСП) се постигат реални резултати — подпомагат се земеделските стопани и се насърчава устойчивото развитие на селското стопанство
Прочети повече ...
По-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи