БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Обществена консултация посочва предизвикателствата пред бъдещата обща селскостопанска политика

Според резултатите от консултацията селскостопанската политика се управлява най-добре на равнище ЕС, тъй като така се поставя ударение върху основни въпроси като подкрепата за земеделските стопани и опазването на околната
Прочети повече ...

Спазването на правото на ЕС от страна на държавите членки: все още недостатъчно

В Годишния доклад от 6 юли 2017 относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС се описва начинът, по който Комисията е контролирала и прилагала правото на Съюза през 2016 г.[1]. Онлайн Информационното табло за единния
Прочети повече ...

Нов обзор показва ролята на културата и творчеството за благосъстоянието на градовете

На 6 юли 2017 Европейската комисия публикува първото по рода си издание „Обзор на градовете на културата и творчеството“. Този нов инструмент предоставя сравними данни за постиженията на европейските градове в девет измерения,
Прочети повече ...

Комисията стартира нов общоевропейски знак за пенсия по схема за лично пенсионно осигуряване с цел да помогне на потребителите да спестяват за пенсия

Благодарение на плановете на Комисията за създаване на нов клас пенсионни продукти европейските потребители ще могат скоро да се възползват от повече възможности за избор, когато спестяват за пенсия. Предложението от
Прочети повече ...

Антимикробна резистентност: С нов план за действие Комисията засилва борбата

На 29 юни 2017 Комисията прие нов план за действие за борбата с антимикробната резистентност (АМР) — нарастваща заплаха, която всяка година причинява смъртта на 25 000 души и загуба от 1,5 милиарда евро в ЕС. Планът за действие
Прочети повече ...

Излезе септемврийският брой на бюлетин Мостове към Европа

В новия брой четете: - Иновациите в ЕС: Налице е известно подобрение, но е необходим още по-голям напредък; - Конкурси за хора с предприемчиви идеи, могат да спечелят финансиране за своя бизнес; - Над 22 млн. евро ще бъдат отпуснати
Прочети повече ...

Бюджет на ЕС, адаптиран към утрешните предизвикателства: Комисията започва дебат за бъдещето на финансите на ЕС

Европейските граждани очакват от Съюза да прави повече за тях. В момент, в който ЕС повече от всякога предоставя права и закриля своите граждани, неговите ресурси продължават да бъдат подложени на силен натиск. Докато
Прочети повече ...

Доклад: Протекционизмът нараства, ЕС се бори успешно с пречките пред търговията

Съществуват 372 пречки пред търговията по света — с 10 % повече през 2016 г. Европейските износители отчетоха увеличение от 10 % в броя на пречките пред търговията само през 2016 г. Тези 372 пречки са били създадени в края на миналата
Прочети повече ...

Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма

Комисията на Юнкер издигна борбата с укриването на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма като един от своите приоритети. На 26 юни 2017 влезе в сила Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари.
Прочети повече ...

Инвестиции в транспорта на ЕС: Комисията предлага 2,7 милиарда евро за 152 проекта

На 23 юни 2017 Европейската комисия предложи да инвестира 2,7 милиарда евро в 152 транспортни проекта от ключовo значение, които подкрепят конкурентоспособната, чиста и свързана мобилност в Европа. За целта Комисията стриктно
Прочети повече ...
По-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи