БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.11, ал.3 във връзка с чл. 7, т.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове
Прочети повече ...

Структурни и инвестиционни фондове: Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и изразходването на средствата

На 7 януари 2014 Европейска комисия прие общ набор от стандарти, които имат за цел подобряването на консултациите, участието и диалога с партньорите — регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи,
Прочети повече ...

Проучване „Евробарометър“ от есента на 2013 г.: Засилва се увереността във възстановяването на икономиката

Публикуваните на 20 декември 2013 резултати от най-новото проучване „Евробарометър“ показват леко засилване на оптимизма на европейците относно икономическото положение в Европа. Малко повече от половината европейци
Прочети повече ...

Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа

Европейската комисия обявява награда „Натура 2000“ като признание за отлични резултати и най-успешни практики за опазване на природата в Европа. Ако участвате в дейности по „Натура 2000“, това е идеална възможност да се
Прочети повече ...

Комисията приема нов регламент относно минималната помощ (помощ de minimis) в сектора на първичното селскостопанско производство

На 18 декември 2013 Комисията прие регламент, с който се цели определяне на по-висок таван и уточняване на определението за минимална помощ (помощ de minimis), за която може да се смята, че не представлява държавна помощ. Комисарят
Прочети повече ...

Брокерско събитие CrossTour 2014 в гр. Русе - 24 април 2014

Enterprise Europe Network към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе Ви кани да участвате в четвъртото брокерско събитие CrossTour 2014, което ще се проведе на 24.04.2014 в град Русе. Организатор на б2б срещите е Enterprise
Прочети повече ...

Излезе 5-ти брой на бюлетин "Дизайн за растеж"

В броя:1) За начинаещи: Ето как работи дизайнът (10-те принципа на добрия дизайн)2) Тема на броя: Как фирмата просперира чрез дизайн:- Избор на шрифт- Не просто опаковка- Уют чрез продуктов дизайнБюлетинът е наличен на: http://bsc.smebg.net/redi/buletin.html
Прочети повече ...

Околна среда: нов пакет от мерки за чист въздух в Европа

Лошото качество на въздуха взема далеч повече човешки жертви, отколкото пътнотранспортните произшествия и това му отрежда първо място сред причините от екологично естество за преждевременна смъртност в ЕС. То се отразява
Прочети повече ...

Морски транспорт: Напредък по отношение на безопасността, но някои държави от ЕС могат да постигнат по-добри резултати

Някои държави членки на ЕС се стремят да спазят поетия от тях ангажимент за ратифициране на международните морски конвенции, се твърди в доклад на Европейската комисия относно спазването на изискванията за държавата на
Прочети повече ...

Храни: Комисията внася предложение относно клонирането на животни и новите храни

На 18 декември 2013 Европейската комисия прие три проекта на законодателни актове относно клонирането на животни и новите храни, с които ще се гарантира правната сигурност в този сектор. С две от предложенията в ЕС ще бъде
Прочети повече ...
По-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи