БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Онлайн ръководството ще помага на бизнеса да извърши така необходимата дигитална трансформация

Онлайн ръководството по дигитална трансформация е създадено по проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“, изпълняван по програма Еразъм+, в който партньор от българска страна е Търговско-Промишлена Палата Враца.

Ръководството съдържа полезна информация относно разработването и прилагането на индивидуална стратегия за дигитална трансформация на МСП в сферата на бизнес услугите и информация и предложена допълнителна литература относно различните видове дигитални технологии. Всеки желаещ да работи по-задълбочено по темата би могъл да се запознае с Процесния модел за дигитална трансформация в ПДФ формат (който е достъпен на английски език) и да научи повече по следните теми:
  • Значението на дигитализацията в съвременната конкурентна среда Европейски политики в сферата на дигитализацията
  • Дигитализация и организационно развитие Оформяне на дигитален процес на трансформация в МСП
  • Промяна на бизнес модели
  • Ефектите от дигиталната трансформация върху компаниите

Онлайн ръководството ще спомогне за процеса на дигитална трансформация в компаниите, който е изключително важен за тяхното бъдещо развитие и успех.

Линк към Онлайн ръководството: https://digital-transformation-tool.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/

Споделете в социалните мрежи