БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Безплатни он-лайн оценки и обучения за мениджъри на дистанционно работещи екипи по проект TeamMate360, Програма Еразъм+



Агенцията за икономическо развитие Варна разработи Инструмент за он-лайн оценка на мениджъри на дистанционно работещи екипи съвместно с партньорите си по проект TeamMate360 от Великобритания, Ирландия, Италия, Испания, Гърция и Румъния. Проектът се реализира с подкрепата на Програма Еразъм + .

По проекта се организират безплатни оценки и обучения за ръководители, които искат да повишат управленските си умения в областта на дистанционното ръководене на екипи от хора. Желаещите ръководители и експерти за участие в он-лайн оценка и последващо обучение, организирано на място в гр. Варна или чрез уебинар, могат да заявят своя интерес на е-мейл office@veda-bg.eu.

За повече информация относно Mодела TeamMate360 и Инструмента за онлайн оценка, моля вижте интернет страницата на проекта http://www.teammate360.eu/index.php/bg/.

Споделете в социалните мрежи