БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

ЕС започва производство в рамките на СТО срещу ограниченията на Индонезия по отношение на суровините

На 22 ноември 2019 ЕС започна производство в рамките на Световната търговска организация (СТО) срещу индонезийските експортни ограничения за суровини, използвани в производството на неръждаема стомана. Тези ограничения несправедливо ограничават достъпа на производителите от ЕС до суровини за производството на стомана, по-специално никел, а също така скрап, въглища и кокс, желязна руда и хром. Освен това ЕС оспорва субсидиите, които насърчават използването на местни материали от страна на индонезийските производители и отдават предимство на местните стоки пред вносните стоки, което противоречи на правилата на СТО.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Производителите на стомана в ЕС са подложени на голям натиск и понасят последиците от световния свръхкапацитет и едностранните търговски ограничения. Ограниченията върху износа, наложени от Индонезия, излагат на риск допълнителни работни места в стоманодобивната промишленост на ЕС. Въпреки съгласуваните ни усилия, Индонезия запази мерките в сила и дори обяви нова забрана за износ за януари 2020 г. Трябва да осигурим спазването на правилата на международната търговия. Ето защо днес предприемаме правни действия в рамките на СТО за възможно най-бързо премахване на тези мерки.“

Настоящото решение потвърждава ангажимента на ЕС за решително и стриктно прилагане на многостранните и двустранните търговски правила, когато става въпрос за интересите на ЕС. То също така подчертава трайния ангажимент на ЕС към СТО и нейната система за уреждане на спорове като безпристрастно и ефикасно средство за установяване и прилагане на правилата на световната търговия.

Мерките, които ЕС оспорва, включват:
  • ограничения върху износа и забрани за износ на суровини за производството на неръждаема стомана, по-специално никел;
  • изисквания за местна преработка и задължения за предлагане на вътрешния пазар, както и сложни и неясни процедури и изисквания за лицензиране на износа, които засягат достъпа до суровини като никел, но също така желязо, хром, метални отпадъци и скрап, въглища и кокс;
  • схема за освобождаване от вносни мита, която предоставя определени предимства за вноса на машини, стоки и други материали за производствения процес в новосъздадени или модернизиращи се фабрики, при условие, че най-малко 30 % от използваните оборудване и машини са местно производство.
Консултациите, които ЕС поиска на 22 ноември 2019, са първата стъпка в производството за уреждане на спорове в рамките на СТО. Ако те не доведат до намиране на задоволително решение, ЕС може да поиска от СТО да създаде специализирана група, която да се произнесе по въпроса.

Контекст
Понастоящем ЕС участва в 42 спора в рамките на СТО и 3 спора по силата на търговските си споразумения. През последните пет години споровете, повдигнати от ЕС, доведоха до премахването на дискриминационни данъци, незаконни мита или ограничения върху износа на ключови пазари, като Русия, Китай, САЩ и Южна Америка, и повторното отваряне на пазарите за търговия на стойност 10 милиарда евро годишно.

За повече информация
Искане на ЕС за консултации с Индонезия в рамките на СТО
Действия на ЕС за прилагане на съществуващите правила в областта на световната търговия
Текущи търговски спорове с участието на ЕС
Система за уреждане на спорове на СТО

По информация на Европейската комисия, IP/19/6319

Споделете в социалните мрежи