БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

С подкрепата на Enterprise Europe Network се проведе традиционното информационно турне на европейските мрежи в България

През октомври се проведе ежегодното информационно турне на европейските мрежи в България в градовете Сандански, Петрич, Благоевград и Кюстендил. Турнето беше организирано съвместно от Център за развитие на човешките ресурси - Национална агенция за България по Програма „Еразъм+“, както и Европейски потребителски център България. В кампанията се включиха и партньори от Enterprise Europe Network – Сандански и EURES - европейският портал за професионална мобилност.

Информационното турне „Европейски мрежи без граници“ се организира по традиция всяка есен на различни места в страната. По време на кампанията се разпънаха шатри на централните площади в четирите града, разпространиха се информационни материали, проведоха се интересни игри с въпроси, които целят да привлекат активното участие на местните жители. По време на събитията, гражданите имаха възможността да получат информация и консултации по въпроси, свързани с ЕС, като политики и законодателство на ЕС, програми и възможности за финансиране, възможности за работа и образование в други държави-членки, потребителски права и инициативи в подкрепа на МСП и др.


Споделете в социалните мрежи