БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Процедура за избор с публична покана по проект FOCUS BMP1/1.1/2145/2017

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект FOCUS BMP1/1.1/2145/2017, изпълняван по Програма "Балкани-Средиземно море" 2014-2020.

1. Име на бенефициента и код на проекта:
Бенефициент: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
код на проекта: BMP1/1.1/2145/2017

2. Описание на предмета на поръчката:
„Организиране на събития“

3. Срок за подаване на офертите:
02.02.2018

Тръжни документи

Споделете в социалните мрежи