БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Търговия: Между ЕС и 16 членове на СТО е постигнато споразумение за съвместна работа по временна договореност за арбитраж при обжалване

На 24 януари 2020 в Давос (Швейцария) ЕС и министри от 16 членове на Световната търговска организация (СТО) се споразумяха да разработят многостранна временна договореност за арбитраж при обжалване, която ще позволи на участващите членове на СТО, в случай на спорове между тях, да запазят една функционираща двустепенна система на СТО за уреждане на спорове. Началото на инициативата беше положено през средата на декември 2019 г. от ЕС и някои други членове на СТО след действителното парализиране на Апелативния орган на СТО поради блокирането на нови назначения от 2017 г. насам.

Комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган заяви: „Това изявление е показателно за голямото значение, което ЕС и участващите членове на СТО придават на запазването на двустепенен процес на уреждане на спорове относно търговските въпроси в рамките на СТО. Многостранната временна договореност за арбитраж при обжалване ще гарантира, че участващите членове на СТО ще продължат да имат достъп до правно обвързваща, безпристрастна и висококачествена система за уреждане на спорове между тях. Нека отново да подчертая, че това остава извънредна мярка, необходима поради парализирането на Апелативния орган на СТО. Ще продължим да полагаме усилия за намирането на трайно решение на затрудненото положение по отношение на Апелативния орган на СТО, включително чрез необходимите реформи и подобрения.“

Многостранната временна договореност се основава на член 25 от Договореността на СТО за уреждане на спорове (ДУС). Тя ще осигури на участващите членове на СТО (Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чили, Колумбия, Коста Рика, Европейски съюз, Гватемала, Република Корея, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Панама, Сингапур, Швейцария и Уругвай) ефективен и правно обвързващ процес за уреждане на спорове в случай на евентуални търговски спорове между тях.

Тази договореност е извънредна мярка и ще се прилага само до момента, когато Апелативният орган на СТО започне да функционира отново. ЕС вярва, че е задължително да се запази един независим и безпристрастен етап на обжалване, който предоставя необходимите гаранции за решения от най-високо качество, като една от основните характеристики на системата за уреждане на спорове на СТО.

За повече информация

Съвместно изявление
По информация на Европейската комисия, IP/20/113

Споделете в социалните мрежи