БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Търговия: Споразумението между ЕС и Сингапур влeзe в сила на 21 ноември 2019 г.

На 8 ноември 2019 държавите — членки на ЕС, одобриха споразумението за търговия между ЕС и Сингапур. Това означава, че споразумението е влязло в сила от 21 ноември.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Това е първото двустранно търговско споразумение на Европейския съюз с държава от Югоизточна Азия и основа за по-тесни взаимоотношения между Европа и един от най-динамичните региони в света. То е резултат от усилията на настоящата Комисия за изграждане на мрежа от партньори, ангажирани с осъществяването на открита, справедлива и основана на правила търговия. След встъпването ми в длъжност през 2014 г. благодарение на търговията бяха създадени 5 милиона нови работни места в ЕС, а понастоящем тя допринася за заетостта на 36 милиона души. Това, заедно с факта, че търговията представлява 35 % от БВП на ЕС, показва нейната жизненоважна роля за благоденствието на Европа.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: Споразумението за търговия със Сингапур е потвърждение за нашия ангажимент за провеждането на справедлива и основана на правила търговия. Споразумението ще бъде от полза за работниците, земеделските стопани и предприятията от всякакъв мащаб, както в Съюза, така и в Сингапур. То включва също така строги клаузи за защита на правата на човека, трудовите права и околната среда. С това споразумение сключените през последните пет години търговски споразумения на ЕС стават 16 на брой. Това означава, че общо сме сключили 42 търговски споразумения със 73 партньори, които представляват една трета от общия размер на търговията на ЕС. Това е най-голямата мрежа от този вид в света.

Сингапур безспорно е най-големият търговски партньор на ЕС в региона на Югоизточна Азия, като общата двустранна търговия със стоки е на стойност над 53 млрд. евро, а търговията с услуги е на стойност 51 млрд. евро. Над 10 000 дружества от ЕС са установени в Сингапур и го използват като център за целия Тихоокеански район. Сингапур е също така най-предпочитаното място за европейски инвестиции в Азия, като през последните години обемът на двустранните инвестиции между ЕС и Сингапур нараства с бързи темпове и достигна общо 344 млрд. евро през 2017 г.

Съгласно споразумението за търговия Сингапур ще премахне всички останали мита върху продуктите от ЕС. Споразумението създава и нови възможности за доставчиците на услуги от ЕС, наред с другото в отрасли като далекосъобщенията, услугите в областта на околната среда, инженерството, информатиката и морския транспорт. Освен това благодарение на него стопанската среда ще стане по-предвидима. Споразумението също така ще даде възможност за правна защита на 138* емблематични европейски хранителни продукти и напитки, известни като географски означения. Сингапур вече е третата по значение дестинация за такива европейски специални продукти. В редица основни отрасли Сингапур се съгласи да премахне и пречки пред търговията, различни от митата, като например признае изпитванията на ЕС за безопасност на автомобилите и много електронни уреди или приеме етикетите, които предприятията на ЕС използват за текстилните изделия.

ЕС и Сингапур сключиха и споразумение за защита на инвестициите, което може да влезе в сила, след като бъде ратифицирано от всички държави — членки на ЕС, в съответствие с техните национални процедури.

За повече информация
ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Основни елементи на споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Сингапур
Тематични информационни документи
Карта на предприятията от ЕС, които извършват стопанска дейност със Сингапур
Въздействие на споразумението за всяка държава членка: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство
През погледа на износителите
Текстове на споразуменията за търговия и инвестиции
Повече информация за споразуменията между ЕС и Сингапур
Уебсайт на делегацията на ЕС в Сингапур
Отношенията ЕС—АСЕАН
По информация на Европейската комисия, IP/19/6222

Споделете в социалните мрежи