БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Процедура за определяне на изпълнител по проект “Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region”

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект “Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region”

1. Име на бенефициента и код на проекта:
Бенефициент: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
код на проекта: DTP2-004-1.1

2. Описание на предмета на поръчката:
„Предоставяне на услуги по логистика, транспорт и хотелско настаняване в рамките на териториалния обхват на програма „Дунав“ 2014-2020 за провеждане на партньорските срещи и други събития по проект DTP2-004-1.1 - “Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region” /Danube S3 Cluster/ по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

3. Срок за подаване на офертите:
03.09.2018 17:00 часа

Тръжни документи

Споделете в социалните мрежи