БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Излезе септемврийският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете:
- Действия „Мария Склодовска-Кюри“: Комисията подкрепя изследователи и организации с 822 милиона евро през 2021 г.;
- Новите правила за електронната търговия в ЕС ще опростят живота на търговците и ще внесат повече прозрачност за потребителите;
- Отворена покана „Европейски платформи“ финансира групи от организации (платформи) в културните сектори;
- Консултация със заинтересованите страни от ЕС относно начините за трансформиране на туризма;

И още:
- Нови насоки на ЕС подпомагат предприятията в борбата срещу принудителния труд по веригите на доставки;
- Комисията публикува първоначални констатации от проучването на потребителския сектор на интернет на нещата;
- Здраве и безопасност на работното място в един променящ се свят на труда;
- Комисията преразглежда правилата на ЕС за безопасността на продуктите и потребителските кредити
- Обществените консултации по проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г. са в ход.

Мостове към Европа – септември 2021

Споделете в социалните мрежи