БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Данъчно облагане: историческо глобално споразумение за по-справедливо данъчно облагане на многонационалните предприятия

Европейската комисия приветства историческото глобално споразумение, постигнато на 10 юли 2021 от министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, което ще осигури справедливи условия и стабилност в международната рамка за корпоративно данъчно облагане. Настоящото безпрецедентно единодушие ще доведе до пълна реформа на международната система за корпоративно данъчно облагане. Това ще включва преразпределение на правата на данъчно облагане, което означава, че най-големите дружества в световен мащаб ще трябва да плащат данъци навсякъде, където извършват стопанска дейност. Едновременно с това минималната действителна данъчна ставка в световен план от най-малко 15 % ще допринесе за възпиране на агресивното данъчно планиране и на надпреварата за достигане на най-ниски равнища по отношение на корпоративния данък.

Европейският комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони, който днес взема участие в обсъжданията във Венеция, заяви: Днес Г-20 одобри безпрецедентното глобално споразумение за реформа на корпоративното данъчно облагане, постигнато миналата седмица и подкрепено от 132 юрисдикции. Това е смела стъпка, която само преди няколко месеца не изглеждаше възможна за много тях. Споразумението е победа в името на данъчната и социалната справедливост и многостранната система. Но има още какво да направим в тази връзка. До октомври трябва да финализираме споразумението. Оптимист съм, че дотогава ще успеем да постигнем единодушие между всички държави — членки на Европейския съюз, по този ключов въпрос.

При работата под егидата на приобщаващата рамка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) акцентът се поставя върху два основни въпроса:

  • адаптиране на международните правила относно подхода на държавите за данъчно облагане на корпоративните печалби, така че да отразяват променящия се характер на стопанските модели, включително възможността дружествата да извършват стопанска дейност без физическо присъствие. Съгласно новите правила дял от допълнителните печалби на най-големите печеливши многонационални предприятия ще получават пазарните юрисдикции, където се намират потребителите или ползвателите;
  • гарантиране, че многонационалните предприятия подлежат всяка година на минимална действителна данъчна ставка върху цялата им печалба. Тя ще бъде най-малко 15 % и ще се прилага за всички многонационални групи с повече от 750 млн. евро комбинирани финансови приходи.

Техническите параметри на споразумението ще се договорят през следващите месеци, за да се постигне окончателно споразумение между всички 139 членове на приобщаващата рамка през октомври. След като е налице единодушно глобално съгласие по двата стълба, Комисията бързо ще предложи мерки за изпълнение в съответствие с данъчната програма на ЕС и нуждите на единния пазар.

За повече информация
Въпроси и отговори

По информация на Европейската комисия, IP/21/3582

Споделете в социалните мрежи