БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП КАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ФИРМИ, ЕКСПЕРТИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ НА РАБОТНА СРЕЩА, ПОСВЕТЕНА НА ИНОВАЦИИТЕ И МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СЕКТОРА НА АГРО ХРАНИТЕ


 

Бизнес центърът кани фирми, експерти и всички заинтересовани лица от сектора на агро храните на работна среща на тема „Повишаване на капацитета чрез иновации и работа в клъстер“, която ще се проведе на 28 юни 2019 в х-л Рига, гр. Русе.
 
Специален гост–лектор на събитието ще бъде г-жа Антиголена Фолина, Докторант в Аграрен университет – Атина, Гърция, с презентация за отглеждането и използването на растението стевия като натурален подсладител. В програмата на срещата са включени и актуални теми, като оценка на интелектуална собственост и трансфер на интелектуални продукти, възможности за сертифициране и качествен контрол в сектора, съдействие за намиране на чуждестранни партньори чрез мрежата Enterprise Europe Network и чрез платформа за сътрудничество с Гърция, Албания и Кипър, както и представяне на обучителни модули,  маркетинг проучвания и други полезни инструменти. Участниците ще имат възможност и да поставят конкретни въпроси и обсъдят практически решения в индивидуални разговори с експертите.

***
Работната среща Повишаване на капацитета чрез иновации и работа в клъстер“, се реализира по проект FOCUS - Повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агро храните чрез транснационални клъстери.

Проектът "FOCUS" се финансира от Европейски съюз, Програма за трансгранично сътрудничество – Балкани-Средиземно море 2014-2020. Проектът стартира през декември 2017 и е насочен към повишаване конкурентоспособността на МСП в областта на агро индустрията. Целта на проекта е да даде възможност на бизнеса да се запознае с най-добрите практики и да си сътрудничи с партньори от Гърция, Албания, България и Кипър.


Изготвил:
Илиана Драганова, асистент по проект ФОКУС
e-mail: iy@smebg.net

За повече информация:
Екатерина Йорданова, мениджър проект ФОКУС
Тел.:  +359 82 821 472, e-mail: e.yordanova@smebg.net

Споделете в социалните мрежи