БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира отворена процедура по проект ROBG-168, изпълняван по Програма Интеррег V-A Румъния-България

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира отворена процедура по проект ROBG-168, изпълняван по Програма Интеррег V-A Румъния-България:

1. Име на бенефициента и код на проекта
Бенефициент: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
код на проекта: ROBG-168, код: 16.5.2.017

2. Описание на предмета на поръчката
предмет "Проучване и анализ на публична информация и услуги в българската част на трансграничния регион на България- Румъния"

3. Срока за подаване на офертите - 20.07.2017

Тръжна документация

Споделете в социалните мрежи