БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира отворена процедура по проект ROBG-501, изпълняван по Програма Интеррег V-A Румъния-България

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект “Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе, TourDev Giurgiu-Ruse”, код на проекта ROBG-501

1. Име на бенефициента и код на проекта
Бенефициент: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
код на проекта: ROBG-501

2. Описание на предмета на поръчката
“Услуги за заснемане на 10, 5-7 минутни видеофилми”

3. Срок за подаване на офертите:
31.12.2018, 17.00ч

Тръжни документи

Споделете в социалните мрежи