БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Българският победител в конкурса за ИНОВАТИВЕН НОВ ФЕРМЕР на годината

Благой Андонов от "Лимо Булс" ООД е първият български носител на наградата иновативен нов фермер - NEWBIE на годината. Благой обработва повече от 1200 декара земя в пограничен район и произвежда фураж за стопанствата в района. Преодолял е един от най-големите проблеми в България - много разпокъсана земя с много на брой собственици и наследници. Благодарение на страстта си към селското стопанство, упоритостта и добрите контакти с хората от селата той е сключил 200 договора, за да наеме земя с повече от 1000 наследници, част от нея необработвана от години, да я обедини и обработва ефективно. Собствениците получават рента част от готовата продукция - зърно, фураж или мляко. През есента Благой ще завърши изграждането на нова ферма за млечни крави и ще търси високопродуктивни крави и оборудване. Размерът на наградата от 500 евро ще се използва за участие в международен обмен за споделяне на опит и сътрудничество с други европейски млечни ферми.

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, партньор по проекта, представи проект NEWBIE, конкурса и наградата за иновативен нов фермер на Националното изложение на френските породи в България на 8 юни в „Сливен - Експо”, което бе организирано от Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България с подкрепата на Министерството на земеделието и храните. Д-р Евгения Ачаканова от Селскостопанска академия, председател на Асоциацията и член на Националната консултативна група по проект Newbie, връчи наградата.

Проектът „Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие“, NEWBIE, финансиран по програма Хоризонт 2020, цели да отговори на голямото предизвикателство – предоставяне на възможност на нови фермери да успеят в създаването на устойчив земеделски бизнес в Европа. Мрежата NEWBIE улеснява разработването и разпространението на нови бизнес модели, включително нови модели за стартиране, на целия спектър от нови фермери - от наследници на ферми до напълно новодошли в селското стопанство. Ще се постигне чрез трансдисциплинарна мрежа от земеделски организации, преподаватели, консултанти, изследователи и заинтересовани страни от сектора на национално и европейско ниво.

Основна цел на проекта е да се увеличат иновациите, предприемачеството и устойчивостта в европейското фермерство, като се даде възможност на нови фермери успешно да създадат устойчив земеделски бизнес в Европа.

Очаквани основни резултати:
  • Възприемане на успешни "нови модели на стартиране на бизнес" (например споделено фермерство, съвместни предприятия и агро - инкубатори) сред новите фермери, консултанти в земеделието и политици в Европа
  • Създадени регионални / национални мрежи за подкрепа на нови фермери с представители фермери, консултантски организации, образователни и иследователски институти, политици, заинтересовани страни, за да идентифицират, обсъдят и разпространяват успешни модели и подходи.
  • Двустранни посещения за обмен на опит и 2 европейски конференции с участие на нови фермери, консултанти, изследователи и разработващи политики.
  • Набор от педагогически материали за преподаватели и консултанти, свързани с бизнес моделите на нови фермери и моделите за стартиране на бизнес, включително видеоклипове
  • Популяризиране успеха на новите фермери: прессъобщения, бюлетин, уеб страница на проекта и национални страници на партньорите и Библиотека от видеоклипове за популяризиране на успешни иновативни бизнес модели на нови фермери. Включва обучения и / или работни посещения.
  • Целенасочени препоръки със съответни инструменти: за нови фермери и групи селскостопански производители как да се инициира специфична подкрепа; възможности за ангажиране на местните власти; препоръки за политики (местни, регионални, национални, европейски) как да се стимулират или улесняват новите фермери на различни нива (законодателство, планиране, консултиране и т.н.).
Повече информация, новини, добри примери, видеа, резултати от проучвания, интересни събития, обмен на опит от посещения, можете да намерите на страницата на проекта http://www.newbie-academy.eu/

Споделете в социалните мрежи