БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Търговското споразумение между ЕС и Сингапур влезе в сила

При влизането в сила на 21 ноември 2019 на търговското споразумение между ЕС и Сингапур комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви:

Търговското споразумение между ЕС и Сингапур — което е в сила от днес — ща насърчи търговията и ще донесе ползи за предприятията, земеделските стопани, работниците и потребителите и от двете страни. То ще отвори и вратите към бързоразвиващия се регион на Югоизточна Азия. В днешните времена, когато опорните точки на отворената и основана на правила световна търговия са поставени под въпрос, се нуждаем от такива споразумения повече от всякога. Споразумението между ЕС и Сингапур е 16-тото търговско споразумение, което сме въвели от 2014 г. насам. Към момента разполагаме с най-голямата търговска мрежа в света — включваща 42 търговски споразумения със 73 партньори.

С влизането в сила на споразумението Сингапур ще:
  • премахне всички оставащи мита върху продуктите от ЕС;
  • създаде нови възможности за доставчиците на услуги от ЕС, наред с другото в отрасли като далекосъобщенията, услугите в областта на околната среда, инженерството, информатиката и морския транспорт. То също така ще направи стопанската среда още по-предвидима;
  • осигури правна защита на 138 емблематични европейски хранителни продукти и напитки, известни като географски означения. Това е важна стъпка, като се има предвид, че Сингапур вече е третата по значение дестинация за такива европейски специални продукти;
  • премахне регулаторните пречки пред търговията в редица основни отрасли, като например признае изпитванията на ЕС за безопасност на автомобилите и на много електронни уреди или като приеме етикетите, които предприятията на ЕС използват за текстилните изделия.
Сингапур безспорно е най-големият търговски партньор на ЕС в региона на Югоизточна Азия, като общата двустранна търговия със стоки е на стойност над 53 млрд. евро, а търговията с услуги е на стойност 51 млрд. евро. Над 10 000 дружества от ЕС са установени в Сингапур и го използват като център за целия Тихоокеански район. Страната е също така най-предпочитаното място за европейски инвестиции в Азия, като през последните години обемът на двустранните инвестиции между ЕС и Сингапур нарасна с бързи темпове и достигна общо 344 млрд. евро през 2017 г.

За повече информация
ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Основни елементи на споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Сингапур
Тематични информационни документи
Карта на предприятията от ЕС, които извършват стопанска дейност със Сингапур
Въздействие на споразумението за всяка държава членка: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство
През погледа на износителите
Текстове на споразуменията за търговия и инвестиции
Повече информация за споразуменията между ЕС и Сингапур
Уебсайт на делегацията на ЕС в Сингапур
Отношенията ЕС—АСЕАН

По информация на Европейската комисия, IP/19/6316

Споделете в социалните мрежи