БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Процедура за определяне на изпълнител по проект “Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region”

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект “Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region”

1. Име на бенефициента и код на проекта
Бенефициент: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
код на проекта: DTP2-004-1.1

2. Описание на предмета на поръчката
„Анализ на регионалния контекст и потенциала за иновации на клъстерите”

3. Срок за подаване на офертите:
31.12.2018, 17.00ч

Споделете в социалните мрежи