БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Представители на Еnterprise Europe Network България участваха в годишната среща на Mрежата в Хелзинки

Тази година финалната конференция на Enterpise Europe Network се проведе в периода 21-23 октомври в Хелзинки, Финландия. Събитието бе открито от вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка, г-н Александър Стуб, като участие взеха и представители на Европейската Комисия и експерти от различни държави, членове на EEN.


По време на пленарните сесии бяха засегнати теми като: бъдещето на Мрежата, подпомагането на иновативни МСП, дигитализация, услуги в подкрепа на кръговата икономика, ролята на Мрежата в програмите Хоризонт 2020 и новата Хоризонт Европа.

Конференцията бе посетена от над 800 експерта, като между тях бяха проведени над 900 двустранни срещи.

Споделете в социалните мрежи