БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

MOWE UP - MObility of Workers and UnEmployed UPgrade - Подобряване на мобилността на работещи и безработни

Не си сигурен какво искаш да работиш?

Търсиш работа и по-добра реализация?

Искаш да подобриш своите професионални умения и знания?Не знаеш как да се подготвиш за интервю за работа?

Искаш да оцениш личните си качества, интереси и умения?

Всичко това ще научиш в платформата MOWE UP!

www.moweup.eu

 
Регистрирайте се безплатно, за да имате достъп до разделите:
- Светът на кариерните възможности
- Светът на уменията и подобряване на обучението
- Инструменти за самооценка
- Видео материали за кариерно развитие
- Видео-съвети за работа и заетост
- Библиотека

Проект „ Подобряване на мобилността на работещи и безработни”, e-MS код: ROBG-170 “ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Споделете в социалните мрежи