БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

ПОКАНА: Петнадесети национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“ и Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината"

 

Форумът се осъществява с подкрепата на Enterprise Europe Network – България и в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България и медийни партньори.

10:00
Регистрация


10:30
Откриване

Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Приветствие
Българската иновационна икономика през 2019 година
Румен Радев, Президент на Република България

Иновации.бг 2019
Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации"

Развитие на регионалния иновационен потенциал
Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Кирил Гератлиев, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Министерство на образованието и науката (поканен)
Николай Камов, Координатор, Иноцентър България
Атанас Енев, Управляващ партньор, "Байомик" ООД

Дискусия
Модератор: Кристина Ескенази, Председател на УС, Биотехнологичен и здравен клъстер–България

11:30
Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс "Иновативно предприятие на годината"


12:00 Закриване

Регистрация до 4 декември 14:00 ч ТУК
Официален сайт на конкурса

Споделете в социалните мрежи