БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

DiscoverEU: още 20 000 младежи ще опознаят Европа през 2020 г.

Очаква се близо 20 000 младежи на 18-годишна възраст да получат безплатна абонаментна карта за пътуване в рамките на четвъртото издание на DiscoverEU, за което бяха получени около 75 000 кандидатури от цяла Европа. Тези млади европейци, подбрани въз основа на утвърдени критерии и съответните квоти за страните членки, могат да пътуват между 1 април и 31 октомври 2020 г. за период до 30 дни.

Заместник-председателят Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: От април 20 000 младежи ще могат да се впуснат в паметно европейско пътуване, по време на което да опознаят ЕС. Фактът, че те ще споделят това пътуване със своите приятели и с хора в други страни, ще го направи едновременно много приятно и незабравимо. Тези млади хора също така ще станат част от една по-широка неформална и приобщаваща мрежа, която търси отговор на въпроса какво означава да опознаеш нашия континент, неговото богатство, многообразие и солидарност.

Комисар Мария Габриел, отговаряща за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, отбеляза: Пътуването из Европа, по време на което срещаш млади хора от други страни, води до засилване на разбирателството между отделните култури, подобряване на езиковите умения и повишаване на самочувствието. Заедно с дейностите за солидарност и доброволчество, финансирани от Европейския корпус за солидарност, DiscoverEU е неоценима инициатива за неформално учене.

Успешните кандидати ще бъдат уведомени и ще могат да започнат уреждането на пътуванията си. По принцип младежите пътуват с влак. За да се гарантира обаче приобщаващ достъп в рамките на целия континент, могат да се използват и други видове транспорт, като автобуси, фериботи, а по изключение — и самолети. С картата за пътуване участниците получават и подкрепа и насоки, например за устойчиво пътуване. Младите хора се приканват да станат посланици на DiscoverEU и да разкажат за преживяното от тях. Те са насърчавани също така да се свързват със своите спътници в социалните медии и да споделят историите си.

Всички участници се приканват да участват в сборни срещи по линия на DiscoverEU, които ще се състоят на различни места в Европа през лятото. На тези срещи се разглеждат определени въпроси — например темата на DiscoverEU за 2020 г. е устойчива и екологосъобразна Европа. Други дейности дават възможност за доброволческа дейност и за разработване на екологичен маршрут за младите пътешественици.

Контекст
Комисията постави началото на DiscoverEU през юни 2018 г. след предложение на Европейския парламент. Първите три издания на инициативата дадоха възможност на около 50 000 младежи да пътуват из Европа. За 2020 г. Европейският парламент одобри бюджет от 25 милиона евро за DiscoverEU. Следващата кампания за кандидатстване и по-нататъшна актуална информация ще бъдат своевременно обявени от Комисията на Европейския младежки портал.

Като се има предвид огромният интерес към DiscoverEU, Комисията постоянно работи за подобряване на инициативата въз основа на мненията както на пътуващите, така и на ключови заинтересовани страни. До момента участниците в предишните издания определят DiscoverEU като ценен и приобщаващ познавателен опит, който засилва гражданската ангажираност, подпомага личностното израстване и развитието на умения. Пътуването предоставя възможности на младите хора и им помага да развият важни качества, като например езикови и междукултурни умения и чувствителност. Полезни също така са издръжливостта, организационните умения и способността да се решават проблеми. Освен това две трети от участниците заявяват, че не биха могли да покрият разходите за картата за пътуване без помощта по DiscoverEU. За някои участници това е първият път, когато пътуват сами без родители или настойници.

През май 2018 г. Комисията предложи DiscoverEU да стане неразделна част от бъдещата програма „Еразъм“ за 2021—2027 г. Това предложение трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета. То ще даде възможност на още стотици хиляди 18-годишни младежи да се възползват от инициативата през тези седем години.

За повече информация
Въпроси и отговори
Информационен документ
Допълнителна информация ще намерите на Европейския младежки портал, както и на страницата European Youth във Facebook и в профилите European Youth в Twitter и Instagram.

По информация на Европейската комисия, IP/20/54

Споделете в социалните мрежи