БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Световна среща на върха по въпросите на образованието: „Екип Европа“ поема ангажимент да предостави водещ принос в размер на 1,7 милиарда евро за Световното партньорство за образование

На световната среща на върха по въпросите на образованието в Лондон, проведена на 29 юли 2021 Европейският съюз и неговите държави членки, заедно „Екип Европа“, поеха ангажимент да предоставят 1,7 милиарда евро за Световното партньорство за образование (СПО), за да съдействат за трансформирането на образователните системи в полза на над един милиард момичета и момчета в 90 държави и територии. Това е най-големият принос за СПО досега. През юни ЕС вече обяви своя ангажимент в размер на 700 милиона евро за периода 2021—2027 г.

На срещата на върха ЕС бе представляван от Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, и от Юта Урпилайнен, член на Комисията, отговарящ за международните партньорства. В своите изказвания те подчертаха въздействието на кризата с COVID-19 върху образованието на децата в световен мащаб, както и решимостта на ЕС и неговите държави членки да предприемат действия.

Урсула фон дер Лайен заяви: Образованието е най-основната предпоставка за човешко развитие - умения по четене, писане, математика и логика, цифрови умения, познания за живота ни. Независимо на кой континент живеете, образованието следва да бъде наистина универсално право. Ето защо Европейският съюз инвестира в международното сътрудничество в образованието повече, отколкото останалите части на света, взети заедно. И увеличаваме усилията си в тези извънредни времена.

Комисарят по въпросите на международните партньорства Юта Урпилайнен заяви: Поехме ангажимента да не допускаме COVID-19 да заличи десетилетия напредък по отношение на подобряването на достъпа до образование и действията ни потвърждават обещаното. С поет ангажимент до момента за сума в размер на 1,7 милиарда евро „Екип Европа“ се гордее с водещата си позиция на донор за Световното партньорство за образование и подкрепя безплатното, приобщаващо, справедливо и качествено образование за всички. Образованието е ускорител на напредъка по постигането на всички Цели за устойчиво развитие и ще играе централна роля за възстановяването. Заедно с всички наши партньори можем да направим така, че всяко дете да има шанс да учи и да постигне успех.

„Екип Европа“ за образование в световен мащаб
Подкрепата на ЕС за образованието е съсредоточена върху гарантирането на качество, равенство и справедливост, както и върху постигането на съответствие между уменията и работните места. Това по-конкретно означава:

  • Инвестиране в добре обучени и мотивирани учители, които могат да предоставят на децата подходящата съчетание от умения, необходими през 21-и век. До 2030 г. ще трябват да бъдат наети най-малко 69 милиона нови учители в началното и средното образование, включително над 17 милиона в Африка.
  • Инвестиране в равенство, и по-специално насърчаване на образованието на момичетата и увеличаване на потенциала на цифровите иновации. Образоването и овластяването на момичетата са ключови аспекти на Третия план за действие на ЕС относно равенството между половете, чиято цел е да се намали неравенството в контекста на пандемията и да се ускори напредъкът във връзка с равенството между половете и овластяването на жените.
  • Инвестиране в умения за бъдещето, подготовка на бъдещите специалисти, ръководители на предприятия и отговорни за вземането на решения лица за постигането на зелена и цифрова трансформация.

С подхода „Екип Европа“ на ЕС и неговите държави членки се постигат мащаб, координиране и съсредоточаване, които спомагат за максимално увеличаване на съвместното въздействие при предоставянето на възможности за всяко дете.

Контекст
Световната среща на върха по въпросите на образованието: Финансиране на СПО за периода 2021—2025 г.

Световната среща на върха по въпросите на образованието е конференция за набиране на средства за СПО — единственото глобално партньорство в образованието, което обединява представители на всички заинтересовани страни в образователната сфера, включително държавите партньори, донорите, международни организации, групи на гражданското общество, фондации и частния сектор.

СПО, чийто домакин е Световната банка, предоставя финансова подкрепа за държавите с ниски доходи и с по-ниски средни доходи, най-вече за тези, в които голям брой деца не посещават училище и се наблюдават значителни различия между половете. По-голямата част от финансирането е предназначено за Африка на юг от Сахара.

През периода 2014—2020 г. на ЕС и неговите държави членки се падаха повече от половината от всички вноски за СПО.

За повече информация
Образование: ЕС увеличава ангажимента си за Световното партньорство за образование с ангажимент в размер на 700 милиона евро за периода 2021—2027 г.

По информация на Европейската комисия, IP/21/3906

Споделете в социалните мрежи