БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Enterprise Europe Network център Русе организира Брокерско събитие на тема „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“

 Резултат с изображение за horizon europe

Enterprise Europe Network център Русе към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе организира  Брокерско събитие по време на Работната среща на заинтересованите страни на тема „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“, които ще се проведат на 22 януари 2020 в Канев Център, Русенски Университет. 

Работната среща е инициирана и се организира от Дирекция „Наука“ към Министерство на образованието и науката на България, съвместно с Министерство на образованието и научните изследвания на Румъния и със съдействието на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ и мрежата Enterprise Europe Network и нейните контактни точки в България и Румъния.

Европейската комисия (ЕК) подготвя изпълнението на „Хоризонт Европа“ – следващата и най-амбициозна програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз (2021-2027 г.) с предложен бюджет от близо 100 млрд. евро, в интензивен процес на съвместно проектиране. Този процес се очаква да помогне за увеличаване на ефективността на европейските инвестиции в научни изследвания и иновации през следващия програмен период. Като част от този процес ЕК, съвместно със страните членки, стартира от средата на 2019 г. провеждането на работни семинари със заинтересованите страни, вкл. бизнеса и индустрията.

Европейската комисия, Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България и Министерството на образованието и научните изследвания на Република Румъния ще организират съвместно публичните консултации като част от процеса на съвместно проектиране. Събитието ще се проведе на 22 януари 2020 г., а домакин на събитието е Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Целта на работната среща е да запознае участниците с новата Рамкова програма на Европейския съюз за изследвания и иновации - „Хоризонт Европа“ и да популяризира възможностите и активното участие на българската научна общност в РП „Хоризонт Европа“. Участниците ще имат възможност за консултации относно новата 9-та РП „Хоризонт Европа“ с участието на представители на Европейската Комисия, Министерство на образованието и науката на България и Министерство на образованието и научните изследвания на Румъния.

Едновременно с работната среща ще се проведе и брокерско събитие (B2B) между заинтересованите страни от България и Румъния. Брокерското събитието е предложено както от българското, така и от румънското министерство и се организира с подкрепата на партньорите от мрежата Enterprise Europe Network - Русе – Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе и Националния институт за изследвания - развитие за машини и инсталации, предназначени за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост - INMA (Букурещ, Румъния). 

Двустранните срещи между заинтересованите страни ще предоставят възможност на  участниците (фирми, научно-изследователски организации, университети и др.), като потенциални бенефициенти по РП „Хоризонт Европа“, да намерят партньори за проекти и да осъществят съвместни инициативи в рамките на програма „Хоризонт Европа“. 

Участието в B2B събитието е безплатно, но изисква регистрация.
Регистрации се приемат до 17 януари 2020.

За повече информация и контакти:
Илиана Драганова, iy@smebg.net, тел: 082 82 14 72 или
Катя Горанова, kg@smebg.net, тел: 082 82 14 72

Споделете в социалните мрежи