БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Излезе майският брой на бюлетин "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Комисията представя нова стратегия за човешките ресурси за привличане на най-добрите таланти от всички държави членки;- Възможности за финансиране на зелени проекти по програма LIFE;- 360 млн. евро вече
Прочети повече ...

Излезе априлският брой на бюлетин "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Зелен пакт: В 11 държави членки ЕС финансира с над 110 млн. евро проекти по програма „LIFE“ в областта на околната среда и климата;- Зимна икономическа прогноза от 2022 г.: очаква се растежът да се възстанови
Прочети повече ...

Enterprise Europe Network – Русе взе участие в специализираното изложение „Дунавски овощари”

Enterprise Europe Network – Русе взе участие в специализираното изложение „Дунавски овощари”, което се проведе в зала Арена Русе на 26 март 2022. Петото издание на изложението се организира от Съюза на дунавските овощари с подкрепата
Прочети повече ...

Enterprise Europe Network създаде Платформа за устойчивост на веригата за доставки, в която фирмите могат да се включат безплатно

Разпадането на международните търговски режими, бушуващата глобална пандемия и предизвикателствата пред европейския мирен ред напрегнаха и дори напълно разрушиха установените вериги за доставки. За да се справи с тези
Прочети повече ...

Виртуална мисия в Япония за фирми от сектора на храните от ЕС

EEN Japan стартира покана за кандидати за предстояща виртуална мисия в сектор храни за производители на храни от ЕС, работещи в сектора на хранителните съставки и добавки. Център ЕС-Япония ще участва в тематично търговско
Прочети повече ...

Излезе мартенският брой на бюлетин "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Сравнителният анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност за 2021 показва стабилни резултати в секторите на ИКТ, здравеопазването и зелените технологии;-
Прочети повече ...

Излезе февруарският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Неравенството между половете по отношение на образованието намалява, но жените все още са по-слабо представени в научните изследвания и иновациите;- CulturEU: Комисията увеличава подкрепата си за културния
Прочети повече ...

Дни на индустрията на ЕС 2022: Сесия „Нов фонд за МСП – ваучер за интелектуална собственост" (виртуално издание)

От името на Европейската комисия Ви съобщаваме, че изданието на Дните на индустрията на ЕС за 2022 г., озаглавено „Отключване на бъдещето: Индустриалните екосистеми на ЕС по пътя към зеления и цифров преход“ ще се проведе
Прочети повече ...

Излезе януарският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Икономическа прогноза от есента на 2021 г.: От възстановяване към растеж в контекста на предизвикателства;- ЕС инвестира над 1 млрд. евро в иновативни проекти за декарбонизация на икономиката;- Обявени
Прочети повече ...

Излезе декемврийският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Земеделие: Комисията прие извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците;- Комисията ще инвестира близо 2 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи