БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Новият доклад на Комисията показва значението на цифровата устойчивост по време на криза

На 11 юни 2020 Европейската комисия публикува резултатите за 2020 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), чрез който се следят цялостното цифровизиране в Европа и напредъкът на страните
Прочети повече ...

Доклад за синята икономика за 2020 г. Сините сектори допринасят за възстановяването и проправят пътя за Зеления пакт на ЕС

На 11 юни 2020 Европейската комисия публикува доклада на ЕС за синята икономика за 2020 г., в който се прави преглед на резултатите на икономическите сектори на ЕС, които са свързани с океаните и крайбрежната среда. С оборот от
Прочети повече ...

В доклада за конвергенцията се оценява напредъкът на държавите членки по пътя към присъединяването им към еврозоната

Европейската комисия публикува доклада за конвергенцията от 2020 г., в който представя оценката си за напредъка, постигнат от държавите членки извън еврозоната по отношение на приемането на еврото.Докладът обхваща седемте
Прочети повече ...

Според последната годишна оценка качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо

Според публикуваната на 8 юни 2020 тазгодишна оценка за качеството на водите за къпане в Европа то остава високо. Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите и най-строгите „отлични“
Прочети повече ...

Антитръстови мерки: Комисията се консултира със заинтересованите страни относно евентуален нов инструмент в областта на конкуренцията

На 2 юни 2020 Европейската комисия публикува първоначална оценка на въздействието, както и открита обществена консултация, в която се отправя покана за представяне на мнения за проучване на необходимостта от евентуален
Прочети повече ...

Комисията предлага съвместно с Европейската инвестиционна банка механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в подкрепа на екологичните инвестиции.

На 28 май 2020 Европейската комисия представя своето предложение за механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор по линия на механизма за справедлив преход. Механизмът ще се прилага с участието на Европейската инвестиционна
Прочети повече ...

Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение

 Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 27 май 2020 Европейската комисия представи днес своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано,
Прочети повече ...

Европейски семестър — пролетен пакет: препоръки за координирани ответни действия по отношение на пандемията от коронавирус

 Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020На 20 май 2020 Комисията предложи специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави — членки на ЕС, в контекста на пандемията
Прочети повече ...

Туризъм и транспорт: Насоки на Комисията за безопасно подновяване на пътуванията и съживяване на туристическия сектор в Европа през 2020 г. и след това

Изображение: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 13 май 2020 Комисията представи пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да разрешат на
Прочети повече ...

Коронавирус: Комисията отпуска допълнителна спешна помощ в размер на 122 милиона евро за насърчаване на необходимите научни изследвания и иновации

  Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 Комисията мобилизира още 122 милиона евро по линия на програмата си за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, в подкрепа на спешно необходимите научни изследвания
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи