БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Програмата LIFE: ЕС предоставя над 290 млн. евро за проекти в областта на природата, околната среда и действията за климата

На 25 ноември 2021 Комисията одобри инвестиционен пакет от над 290 млн. евро за 132 нови проекта по програмата LIFE за околната среда и действията за климата. Това финансиране от ЕС ще мобилизира инвестиции на обща стойност 562 млн.
Прочети повече ...

Дни на индустрията на ЕС 2022: Сесия „Нов фонд за МСП – ваучер за интелектуална собственост" (виртуално издание)

От името на Европейската комисия Ви съобщаваме, че изданието на Дните на индустрията на ЕС за 2022 г., озаглавено „Отключване на бъдещето: Индустриалните екосистеми на ЕС по пътя към зеления и цифров преход“ ще се проведе
Прочети повече ...

Старт на нов фонд на ЕС за МСП в размер на 47 милиона евро за закрила на интелектуалната собственост на МСП в ЕС

На 10 януари 2022 Комисията и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) поставиха началото на новия Фонд на ЕС за МСП, който предлага ваучери за МСП със седалище в ЕС, за да им помогне да закрилят своите
Прочети повече ...

Съюз на капиталовите пазари: Комисията предлага нови мерки за стимулиране на капиталовите пазари в Европа

На 25 ноември 2021 Европейската комисия прие пакет от мерки за подобряване на способността на дружествата да набират капитал в целия ЕС и за гарантиране, че европейците получават най-добрите оферти за своите спестявания и
Прочети повече ...

Есенен пакет на европейския семестър: възстановяване с пълна сила от кризата и създаване на по-екологична и цифрова Европа

На 24 ноември 2021 Европейската комисия постави началото на цикъла на европейския семестър за 2022 г. за координация на икономическите политики. Есенният пакет на европейския семестър включва годишния обзор на устойчивия растеж,
Прочети повече ...

Разпределението на 11 милиарда евро средства по линия на REACT-EU за 2022 г. е на разположение

На 24 ноември 2021 Комисията публикува разпределението на средствата по линия на REACT-EU за 2022 г. Около 11 милиарда евро (по текущи цени) са вече на разположение за програмиране по линия на политиката на сближаване във всичките
Прочети повече ...

„Еразъм+“: близо 3,9 милиарда евро през 2022 г. за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

На 24 ноември 2021, след приемането на годишната работна програма за 2022 г., Комисията обяви поканите за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2022 г. С увеличен бюджет от близо 3,9 милиарда евро за следващата година „Еразъм+“
Прочети повече ...

Търговия и сигурност: Комисията изтъква действията в защита на интересите и ценностите на ЕС

На 23 ноември 2021 Европейската комисия представи основните констатации във връзка със защитата на интересите на ЕС с оглед на контрола на износа и чуждестранните инвестиции в ЕС. След влизането в сила на новото законодателство
Прочети повече ...

Държавна помощ: Комисията определя бъдещето на Временната рамка, за да подкрепи възстановяването на икономиката в контекста на пандемията от коронавирус

На 18 ноември 2021 Европейската комисия реши да удължи срока на действие на Временната рамка за държавна помощ до 30 юни 2022 г. (който изтече на 31 декември 2021 г.). За да ускори допълнително възстановяването, Комисията реши също
Прочети повече ...

Комисията предложи нов списък на проекти от общ интерес за по-интегриран и устойчив на въздействия енергиен пазар

На 19 ноември 2021 Европейската комисия прие петия списък на енергийните проекти от общ интерес (ПОИ). Това са проекти за ключова трансгранична енергийна инфраструктура за изграждането на по-интегриран и устойчив на въздействия
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи