БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Излезе декемврийският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

 В новия брой четете: - Последно проучване на Евробарометър (юли-август): Икономическото положение е основен повод за безпокойство сред гражданите на ЕС в контекста на пандемията от коронавирус;- Комисията стартира нова
Прочети повече ...

Случаят „Боинг“ в СТО: ЕС получава официално разрешение за налагане на мита върху вноса от САЩ

На 26 октомври 2020 Органът за уреждане на спорове на Световната търговска организация (СТО) официално разреши на ЕС да предприеме ответни мерки срещу Съединените щати. Сега ЕС може да увеличи митата си върху износа на САЩ
Прочети повече ...

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURE

 Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и за
Прочети повече ...

Работна програма на Комисията за 2021 г. — от стратегия към резултати

 Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 19 октомври 2020 Комисията прие работната си програма за 2021 г., която цели изграждането на по-здрава, по-справедлива и по-просперираща Европа и същевременно ускорява
Прочети повече ...

Новият доклад за състоянието на природата сочи наличие на нестихващ натиск върху природата в Европа

Продължава да се влошава състоянието на защитените местообитания и видове, най-вече вследствие интензивното селско стопанство, урбанизацията, неустойчивите горски дейности и измененията в сладководните местообитания.
Прочети повече ...

Инициативата „вълна на саниране“ на сградния фонд: удвояване на процента на саниране с цел намаляване на емисиите, стимулиране на възстановяването и намаляване на енергийната бедност

  Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 14 октомври 2020 Европейската комисия публикува своята стратегия за вълна на саниране с цел подобряване на енергийните характеристики на сградите. Комисията има
Прочети повече ...

Състояние на енергийния съюз: извършен напредък в прехода към чиста енергия и основа за екологосъобразно възстановяване

На 14 октомври 2020 Комисията прие Доклада за състоянието на енергийния съюз за 2020 г. и придружаващите го документи, акцентиращи върху различни аспекти на енергийната политика на ЕС. Тазгодишният доклад е първият след приемането
Прочети повече ...

Намаляване на емисиите на парникови газове: Комисията приема стратегия на ЕС за метана като част от Европейския зелен пакт

На 14 октомври 2020 Европейската комисия представи стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан. Метанът е вторият най-голям виновник за изменението на климата. Пред него се нарежда единствено въглеродният диоксид.
Прочети повече ...

Зелен пакт: Комисията приема нова стратегия за химикалите, насочена към нетоксична околна среда

Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 14 октомври 2020 Европейската комисия прие Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите. Стратегията е първата стъпка към постигането на амбицията за нулево
Прочети повече ...

Държавна помощ: Комисията удължава и разширява обхвата на Временната рамка, за да подпомогне допълнително дружествата, изправени пред значителни загуби на оборот

Европейската комисия реши да удължи и разшири обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да се подкрепи икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Всички раздели на Временната
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи