БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Комисията засилва действията си за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование

На 5 август 2021 Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета относно смесеното обучение в подкрепа на висококачественото и приобщаващо начално и средно образование. Терминът „смесено обучение“ във формалното
Прочети повече ...

Световна среща на върха по въпросите на образованието: „Екип Европа“ поема ангажимент да предостави водещ принос в размер на 1,7 милиарда евро за Световното партньорство за образование

На световната среща на върха по въпросите на образованието в Лондон, проведена на 29 юли 2021 Европейският съюз и неговите държави членки, заедно „Екип Европа“, поеха ангажимент да предоставят 1,7 милиарда евро за Световното
Прочети повече ...

Прилагане на правото на ЕС през 2020 г.: Защита на нашите договорени правила и споделени ценности по време на пандемия

На 23 юли 2021 Европейската комисия прие годишния доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС, който съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на
Прочети повече ...

Върховенството на закона през 2021 г.: докладът на ЕС показва положително развитие в държавите членки, но също така посочва сериозни опасения

На 20 юли 2021 Европейската комисия публикува втория доклад за целия ЕС относно върховенството на закона със съобщение, в което се описва ситуацията в ЕС като цяло, и със специална глава за всяка държава членка. В доклада за
Прочети повече ...

Цифров суверенитет: Комисията поставя началото на алианси за полупроводници и промишлени технологии за облачни изчисления

На 19 юли 2021 Европейската комисия постави началото на два нови промишлени алианса: Алианс за процесори и полупроводникови технологии и Алианс за промишлени данни, периферни и облачни изчисления. Двата нови алианса ще дадат
Прочети повече ...

Дружествено право: Европейската комисия предявяви иск срещу БЪЛГАРИЯ пред Съда на Европейския съюз за несвързване на нейния търговски регистър със системата на ЕС за търговски регистри

На 15 юли 2021 Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че все още не е свързала своя национален търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри
Прочети повече ...

Европейски зелен пакт: Комисията предлага преобразяване на икономиката и обществото на ЕС за постигане на амбициозните цели в областта на климата

На 14 юли 2021 Европейската комисия прие пакет от предложения, за да съобрази политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане с поставените цели за намаляване на нетните
Прочети повече ...

ЕС и Украйна стартират стратегическо партньорство в областта на суровините

На 13 юли 2021 ЕС и Украйна поставиха началото на стратегическо партньорство в областта на суровините с цел постигане на по-тясна интеграция на веригите на стойността за суровините и за акумулаторните батерии. По време на
Прочети повече ...

Данъчно облагане: историческо глобално споразумение за по-справедливо данъчно облагане на многонационалните предприятия

Европейската комисия приветства историческото глобално споразумение, постигнато на 10 юли 2021 от министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, което ще осигури справедливи условия и стабилност
Прочети повече ...

Излезе септемврийският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Действия „Мария Склодовска-Кюри“: Комисията подкрепя изследователи и организации с 822 милиона евро през 2021 г.;- Новите правила за електронната търговия в ЕС ще опростят живота на търговците и ще внесат
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи