БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

ЕС противодейства на субсидиите за стомана, произтичащи от ограниченията върху износа на суровини и транснационалните субсидии от Китай

На 16 март 2022 ЕС наложи антисубсидийни мита върху вноса на студеновалцовани плоски продукти от неръждаема стомана с произход от Индонезия и от Индия. Като се има предвид, че Индонезия заема челно място, ЕС противодейства
Прочети повече ...

ЕС предприема действия да подобри реципрочния достъп до международни обществени поръчки

Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение, благодарение на което на ЕС се предоставя механизъм за действие за получаване на достъп до пазарите на обществени поръчки извън
Прочети повече ...

Комисията подкрепя 225 проекта за реформи в държавите членки за подобряване на тяхната устойчивост, създаване на работни места и растеж

На 9 март 2022 Комисията одобри 225 проекта по Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в подкрепа на държавите членки при подготовката, разработването и изпълнението на реформи, които ще доведат до модерни и устойчиви публични
Прочети повече ...

REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени

На 8 март 2022 Европейската комисия предложи план, чрез който Европа да престане да зависи от руски изкопаеми горива много преди 2030 г., като се започне с природния газ, в контекста на руското нашествие в Украйна. Този план
Прочети повече ...

Европейската комисия и групата на ЕИБ подписват споразумения за InvestEU, които отключват милиарди за инвестиции в целия Европейски съюз

     Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха гаранционното споразумение относно гаранция от бюджета на Европейския съюз в размер
Прочети повече ...

Комисията представя насоки за фискалната политика за 2023 г.

На 2 март 2022 Европейската комисия прие съобщение, с което предоставя на държавите членки насоки за провеждането на фискалната политика през 2023 г. В него се определят основните принципи, по които Комисията ще се ръководи
Прочети повече ...

Към екологична, цифрова и устойчива икономика: нашият европейски модел на растеж

На 2 март 2022 Европейската комисия представи съобщение относно европейския модел на растеж. В него се припомнят общите цели, за които ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент по отношение на екологичния и цифровия
Прочети повече ...

Европейската комисия избира първите 50 ръководени от жени предприятия за насърчаване на дълбокотехнологичните иновации в Европа

На 1 март 2022 Комисията обяви резултатите от първата покана за представяне на предложения в рамките на новата пилотна програма Women TechEU в подкрепа на новосъздадени предприятия за дълбокотехнологични иновации, ръководени
Прочети повече ...

Излезе майският брой на бюлетин "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Комисията представя нова стратегия за човешките ресурси за привличане на най-добрите таланти от всички държави членки;- Възможности за финансиране на зелени проекти по програма LIFE;- 360 млн. евро вече
Прочети повече ...

NextGenerationEU: В първия годишен доклад относно Механизма за възстановяване и устойчивост се установи, че изпълнението е в напреднал стадий

На 1 март 2022 Европейската комисия прие първия си годишен доклад относно изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост — централният елемент на NextGenerationEU. По линия на Механизма за възстановяване и устойчивост
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи