БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Покана за участие в INDUSTRIA PERÚ B2B MATCHMAKING 2019

PROMPERU, перуанския член на мрежата Enterprise Europe Network, организира INDUSTRIA PERÚ B2B MATCHMAKING 2019, за да представи на международни купувачи експортни оферти на перуанската индустрия. Събитието ще се проведе на 12 - 14 юни в град Лима, Перу.Основните
Прочети повече ...

Съюз на капиталовите пазари: постигнато е споразумение за по-строг надзор на централните контрагенти

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 13 март 2019 от Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, с което се гарантира по-стриктен и ефективен надзор върху дейността на централните контрагенти
Прочети повече ...

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: Комисията приветства временното споразумение за финансиране във връзка с околната среда и действията в областта на климата

Европейската комисия приветства временното споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета относно програмата LIFE за околната среда и действията в областта на климата в контекста на следващия дългосрочен
Прочети повече ...

Справедливо данъчно облагане: ЕС актуализира списъка на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели

Министрите на финансите на държавите от ЕС актуализираха списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, след приключването на водения от Комисията процес на активен диалог и анализ. Списъкът на
Прочети повече ...

Комисията прави преглед на отношенията с Китай и предлага 10 мерки

На фона на нарастващата икономическа мощ и политическо влияние на Китай Европейската комисия и върховният представител правят преглед на отношенията между Европейския съюз и Китай и на произтичащите от тях възможности
Прочети повече ...

Европейската комисия приветства предварителното споразумение за по-добра защита в ЕС на лицата, подаващи сигнали за нарушения

На 12 март 2019 Европейският парламент и държавите членки постигнаха предварително споразумение относно нови правила, които ще гарантират високо равнище на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, които докладват
Прочети повече ...

Комисията приветства постигнатото съгласие относно нови правила, които проправят пътя за по-добро събиране на ДДС върху онлайн продажбите

Комисията приветства съгласието, което държавите — членки на ЕС, постигнаха относно подробни мерки, които са необходими, за да се опростят правилата за ДДС за продажбите на стоки онлайн и да се гарантира, че онлайн пазарите
Прочети повече ...

Съюз на капиталовите пазари: Комисията приветства постигнатото съгласие по правилата за оповестяване на информация за устойчивите инвестиции

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 7 март 2019 между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, по новите правила относно изискванията за оповестяване на информация, свързана с устойчивите
Прочети повече ...

Международен ден на жената 2019 г. — повече равенство, но промяната е твърде бавна

По повод тазгодишното отбелязване на Международния ден на жената Комисията публикува доклада си за 2019 г. относно равенството между жените и мъжете в ЕС. Добрата новина е, че Европа постига напредък, но въпреки това трябва
Прочети повече ...

Затваряне на кръга: Комисията изпълнява плана за действие за кръговата икономика

Всички 54 действия от стартирания през 2015 г. план вече приключиха или в момента се изпълняват. Това ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Европа, за модернизиране на нейната икономика и промишленост,
Прочети повече ...
По-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи