БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Комисията подкрепя държавите членки в прехода им към неутрална по отношение на климата икономика

Европейската комисия одобри подадените от 18 държави членки искания за помощ за изготвянето на териториалните планове за справедлив преход, които всяка държава трябва да представи, за да получи финансиране от Механизма
Прочети повече ...

Коронавирус: 117 млн. евро за лечение и диагностициране по линия на Инициативата за иновативни лекарства

  Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2019 На 12 май 2020 Комисията обяви, че 8 големи научноизследователски проекта, насочени към разработката на терапии и диагностични средства за коронавируса, са избрани след
Прочети повече ...

Комисията пуска в действие платформата „Готови за бъдещето“ и кани експертите да се присъединят към нея

На 11 май 2020 Европейската комисия пусна в действие платформата „Готови за бъдещето“ — експертна група на високо равнище, която ще помага на Комисията да опрости съществуващото законодателство на ЕС и да намали административната
Прочети повече ...

Пролетна икономическа прогноза — 2020 г.: дълбока и неравномерна рецесия, несигурно възстановяване

 © Авторско право: Европейска комисия 2020    Пандемията от коронавирус представлява голямо сътресение за световната и за европейската икономика, което води до много тежки социално-икономически последици. Въпреки
Прочети повече ...

Действия в отговор на коронавируса: Комисията приема пакет от мерки за банките, за да улесни кредитирането на домакинствата и фирмите в ЕС

Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2018 На 28 април 2020 Комисията прие пакет от мерки за банковия сектор, за да насърчи кредитирането на домакинствата и дружествата в целия Европейски съюз. Целта на мерките е да
Прочети повече ...

ЕС стартира нова пилотна схема в размер на 50 милиона евро за развиване на уменията и образованието в Европа

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование.
Прочети повече ...

Инициатива на Европейския съюз за младежи от Европа, Африка и Средиземноморието за интензивен културен обмен

Тъй като в настоящата криза в следствие на Covid-19 по-голяма част от студентите и учениците по цял свят са извън училище и са затворени в собствените си домове, тази инициатива на ЕС има за цел да им предложи свободен достъп
Прочети повече ...

Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато те се завърнат на работното си място? Този важен въпрос занимава много работодатели, като държавите от ЕС планират или извършват вече постепенно завръщане
Прочети повече ...

Коронавирус: Насоки за гарантиране на пълното спазване на стандартите за защита на данните при мобилни приложения за борба с пандемията

На 16 април 2020 Европейската комисия публикува, свързани със защитата на данни, насоки за разработването на нови мобилни приложения, които подпомагат борбата с коронавируса. Разработването на такива приложения и използването
Прочети повече ...

Коронавирус: Комисията стартира платформа за обмен на данни между изследователи

  Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 20 април 2020 Европейската комисия заедно с редица партньори стартира Европейска платформа за данни за COVID-19, която ще даде възможност за бързо събиране и обмен на научноизследователски
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи