БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Финансово достъпни и безопасни лекарства на разположение за всички: Комисията представя Фармацевтична стратегия за Европа

Снимка: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 25 ноември 2020 Комисията прие Фармацевтична стратегия за Европа, за да гарантира на пациентите достъп до иновативни и финансово достъпни лекарства и да окаже подкрепа на
Прочети повече ...

Комисията предлага мерки за насърчаване на споделянето на данни и за подкрепа на европейските пространства на данни

Снимка: © Авторско право: Европейска комисия 2020За да се оползотворява пълноценно потенциалът на постоянно нарастващите масиви от данни в основана на доверие европейска рамка, на 25 ноември 2020 Комисията предложи нови правила
Прочети повече ...

Комисията приема план за действие в областта на интелектуалната собственост с цел да засили икономическата устойчивост и възстановяване на ЕС

 На 25 ноември 2020 Комисията публикува нов План за действие в областта на интелектуалната собственост, за да помогне на европейските предприятия, особено на малките и средните предприятия (МСП), да се възползват максимално
Прочети повече ...

Приобщаване за всички: Комисията представя План за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021—2027 г.

Снимка: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 24 ноември 2020 Комисията представя Плана за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021—2027 г. С плана за действие се насърчава приобщаването на всички, като се признава
Прочети повече ...

Аудио-визуални медии: Комисията открива производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 23 държави членки за това, че не са транспонирали Директивата за аудио-визуалното съдържание

На 23 ноември 2020 Европейската комисия започна производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 23 държави членки и Обединеното кралство за това, че не са транспонирали новите правила, уреждащи координацията
Прочети повече ...

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие, по-малко смъртни случаи, свързани със замърсяването

През последното десетилетие по-доброто качество на въздуха доведе до значително намаляване на случаите на преждевременна смърт в Европа. Последните официални данни на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) обаче
Прочети повече ...

Насърчаване на възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации в полза на неутрална по отношение на климата Европа

  Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020В подкрепа на постигането на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. На 19 ноември 2020 Европейската комисия представи Стратегията на ЕС за възобновяема
Прочети повече ...

Есенен пакет на европейския семестър: подкрепа за устойчиво и приобщаващо възстановяване на фона на висока степен на несигурност

  Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020Европейската комисия представи на 18 ноември 2020 есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) на
Прочети повече ...

Програма LIFE: ЕС предоставя над 280 млн. евро за проекти, насочени към околната среда, природата и действията в областта на климата

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет в размер на над 280 млн. евро от бюджета на ЕС за повече от 120 нови проекта по програмата LIFE. Средствата от ЕС ще са част от инвестиции на обща стойност близо 590 млн. евро и ще
Прочети повече ...

Излезе януарският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

 В новия брой четете: - Пактът за уменията: мобилизиране на всички партньори за инвестиране в уменията;- Европейската комисия приветства постигането на споразумение за пакет от 1,8 трилиона евро, за да се подпомогне изграждането
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи