БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Излезе августовският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Oбщата селскостопанска политика след 2020; - Разлики в качеството на еднакви храни: Европейската комисия представя обща методика за тестване; - Политиката на сближаване след 2020 г.: Комисията помага на европейските
Прочети повече ...

Комисията публикува доклада за конвергенцията от 2018 г.: преглед на напредъка на държавите членки към въвеждане на еврото

В доклада за конвергенцията от 2018 г. се оценява напредъкът, постигнат от държавите членки по отношение на присъединяването им към еврозоната. Докладът обхваща седем държави членки извън еврозоната, които са правно задължени
Прочети повече ...

Комисията приветства дадената зелена светлина за започването на търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия

Комисията приветства решението на Съвета за приемане на указанията за водене на преговори за сключване на споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия. Подготвителната работа, която включваше оценка
Прочети повече ...

Кръгова икономика: Нови правила ще превърнат ЕС в световен лидер в управлението и рециклирането на отпадъци

На 22 май 2018 държавите членки на ЕС одобриха набор от амбициозни мерки, които подготвят за бъдещето законодателството на ЕС в областта на отпадъците, представляващо част от по-общата политика на ЕС в областта на кръговата
Прочети повече ...

Изграждане на по-силна Европа: нови инициативи за допълнително засилване на ролята на политиките за младежта, образованието и културата

Комисията ускорява работата по изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., укрепването на културното измерение на Европейския съюз и засилването на участието на младежта с нов набор от мерки, включително
Прочети повече ...

Европейската комисия предприема действия за защита на интересите на дружествата от ЕС, които инвестират в Иран, като част от трайния ангажимент на ЕС към Съвместния всеобхватен план за действие

След като получи зелена светлина от лидерите на ЕС на неформалната среща в София, Европейската комисия на 18 май 2018 предприе стъпки за защита на интересите на европейските дружества, които инвестират в Иран, и демонстрира
Прочети повече ...

Покупка на телекомуникационни услуги онлайн: Комисията и органите за защита на потребителите разкриват подвеждащи практики

На 18 май 2018 Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха резултатите от проверката в целия ЕС на 207 уебсайта, предлагащи стационарни или мобилни телефонни услуги, интернет услуги и
Прочети повече ...

Обновена програма за научни изследвания и иновации: шансът на Европа да очертае облика на бъдещето

На 15 май 2018 Комисията представи своя принос към неформалното обсъждане, което ще се проведе между държавните и правителствените ръководители в София на 16 май 2018 г. относно научните изследвания и иновациите, както и необходимите
Прочети повече ...

Европейската комисия и ЕИБ изясняват допълнително статистическото отчитане на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат

На 8 май 2018 Евростат (Статистическата служба на Европейската комисия) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикуваха практически наръчник относно статистическото отчитане на договорите за енергоспестяване с гарантиран
Прочети повече ...

Пенсиите в ЕС: доклад отчита усилията на държавите членки за осигуряване на адекватни пенсии, макар и да са необходими допълнителни действия

В Доклада за адекватността на пенсиите от 2018 г., който беше публикуван на 30 април 2018, се анализира по какъв начин сегашните и бъдещите пенсии спомагат за това да се предотврати бедността в напреднала възраст и да се запазят
Прочети повече ...
По-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи