Онлайн пътеводител за екотуризъм

Туризъм мрежата към Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе организира инфо-тур за девет чуждестранни тур оператори, който се проведе от 23-ти до 26-ти септември 2013. Той беше организиран като допълнително финално събитие от проекта на Бизнес центъра „Онлайн пътеводител за екотуризъм” финансиран от Дунавския център за компетенции и Германското дружество за международно сътрудничество.

Прочети повече...

От 5-ти до 7-ми юни 2013 се проведе туристическо приключение в Елена. В него се включиха 7 тур оператора от цяла България, които бяха настанени в едни от най-кокетните къщи за гости от Елена и бяха нагостени с традиционни ястия от тях. Тур операторите останаха изключително впечатлени, доволни и ентусиазирани от атракциите и отношението, което получиха по време този инфо тур по проекта на Дунавския център за компетенции „Онлайн пътеводител за екотуризъм”. Благодарение на туристическото приключение в Елена тур операторите:
- си припомниха познатите атрактивни туристически продукти в Елена, с които тя привлича многобройни туристи всяка година;
- запознаха се с новите туристическите атракции, които Елена предлага - въжен тролей, занаятчийски работилници: дърворезбар и грънчар, дегустация в мандра и винарна;
- припомниха си кулинарния туризъм, който се развива в Елена и който е вид алтернативен туризъм, чрез който Елена може да се промотира пред нови целеви пазари;
- ще включат Елена в туристическите си пакети и ще я промотират повече.
Stacks Image 915
Stacks Image 918
Stacks Image 923
Stacks Image 926
Stacks Image 931
Stacks Image 934

На 24.04.2013 в хотел Рига, град Русе се проведе туристически семинар организиран от Туризъм мрежата към Бизнес Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе.

Туристическият семинар беше отлична възможност да се запознаете с Европейската стратегия за Дунавския регион и нови туристически проекти. Бяха включени презентации, които информираха как да се постигнете по-ефективно промотиране на туристическите Ви дестинации и продукти сред чуждестранните туристи чрез нов онлайн туристически портал Danube.travel и как да изградите трайни партньорства чрез специалната Туризъм мрежа. Семинарът беше полезен за всички заинтересовани страни от туристическата индустрия. Семинарът се организира в рамките на проекта „Онлайн пътеводител за екотуризъм” (Online ecotourism guide), в който водещ партньор е Бизнес Центъра за Подпомагане на МСП, а останалите партньори са Агенцията за развитие на човешки ресурси (АРЧР) в Русе, Община Елена и Асоциацията за екотуризъм в Румъния (AER).

Презентации, които бяха представени по време на туристическия семинар - 24.04.2013

Семинар – Стратегическа част:
- Новости от Приоритетна област 3 от Европейската стратегия за Дунавския регион с представители от Българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
- Представяне на стратегически проекти от туристическата индустрия
Презентацията може да свалите от тук (1 МБ)
Семинар – Практическа част:
- Туризъм мрежа
Презентацията може да свалите от тук (6,5 MB)
- Дунавския център за компетенции & danube.travel портал
Презентацията може да свалите от тук (9 MB)
- Онлайн пътеводител за екотуризъм
Презентацията може да свалите от тук (13,5 MB)

За контакти и въпроси
Бизнес Център за Подпомагане на МСП
7000 Русе
ул. Кресна 14
Тел./Факс: 082 821 472
E-mail: bsc@smebg.net

Основната цел на проекта „Онлайн пътеводител за екотуризъм” (Online ecotourism guide) на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия, Русе е развитието на методология за съхранение на биоразнообразието в Дунавските региони на България и Румъния. Негови партньори са Агенцията за развитие на човешки ресурси (АРЧР) в Русе, Община Елена и Асоциацията за екотуризъм в Румъния (AER). Проектът стартира от юли 2012 и е с продължителност 12 месеца и общ бюджет от 38 680 евро, като Дунавският център по компетенции предоставя 80% от финансирането.

Трите основни дейности по проект „Онлайн пътеводител за екотуризъм” са: създаването на модули за онлайн екотуристически пътеводител, тестване на пътеводителя и разпространение на добри практики.

Проектът цели:
- Подпомагане на биоразнообразието на Дунавските региони на България и Румъния;
- Увеличаване на туристическата конкурентоспособност и привлекателност на Дунавските региони;
- Подобряване на местния капацитет за устойчиво управление на туризма;
- Обучение на местни заинтересовани лица от туристическата система;
- Увеличаване на позитивните влияния на туризма върху околната среда, икономиката и културата;