БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес Център за подпомагане на МСП
7000 Русе, България
ул. "Кресна" 14
Телефон/Факс: 082 821 472
E-mail: bsc@smebg.net

7000 Русе, улица Кресна 14