БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

AFIC

БЦП МСП е организация домакин и координатор на Agri-Food Innovation Cluster, който обединява фирми и индивидуални производители от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в България. Клъстерът подкрепя иновациите и технологичното модернизиране на своите членове, промотира продуктите и услугите им, както и спомага за намирането на чуждестранни партньори и нови пазари. AFIC работи в тясно сътрудничество с най-голямата мрежа в подкрепа на МСП - Enterprise Europe Network.

Agri-Food Innovation Cluster е основан от БЦП МСП през 2018 при изпълнение на проект ФОКУС, финансиран по програма Балкани-Средиземно море 2014-2020, с партньори от Гърция, Кипър, Албания и България.