БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Основната задача на БЦП на МСП - Русе е подпомагането с всички възможни средства бизнеса в града, особено малките и средни предприятия от Русе и региона и стимулиране на тяхното развитие, както и координиране, обхващане и допълване дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и установяване на контакти на местно ниво за:

  • връзки ориентирани към нормално взаимодействие между организациите и структурите, подпомагащи малките и средни предприятия на местно ниво и подобни такива от други региони на страната и чужбина.
  • поддържане на връзките между малките и средни предприятия и по-горе посочените структури и организации, за дефиниране на проблемите, информационно подпомагане и ориентация към конкретна структура или разрешаване на проблема в самия Бизнес център, в случай че е в неговите компетенции.
  • поддържане на връзки между самите фирми за взаимно разрешаване на някои проблеми или принципни проблеми.