БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Нашите Клиенти

Малки и средни частни, държавни и общински фирми от Русе и региона.

Бизнес Центърът за МСП разполага със собствена База Данни на фирми, които до момента са влезли във връзка с него и са използвали експертната му оценка и подкрепа под най-различна форма. Броят на фирмите , поддържащи близки връзки с нас, е около 500.

Това са предимно производствени фирми , които в болшинството си работят в някой от следните сектори: строителство, химическа промишленост, електроника и електротехника, търговия, транспорт, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, дървообработване/мебелна промишленост/, кожарска промишленост, текстил, хардуер и софтуер, реклама.

Голяма част от фирмите, с които работим в тясна връзка, са участвали в нашите семинари и продължават да се консултират с нашите експерти. Някои получиха наша помощ при намирането на чужди експерти по проблеми касаещи производството им и по технически проблеми, както и сертифициране по ИСО 9000.

Повечето от фирмите търсят партньори от чужбина за коопериране в производството, работа на ишлеме, създаване на джойнт-венчъри и износ на продуктите си.

Някои от нашите клиенти разполагат със собствена земя и/или сгради, които предлагат на чуждестранни инвеститори, включително за съвместна дейност.

Поради специфичната ситуация с банките в страната, почти всички фирми страдат от недостиг на оборотен капитал и инвестиционни заеми и често се обръщат към нас за съдействие.