БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Русенският Бизнес Център е регистриран през януари 1996 година като неправителствена организация с идеална цел от следните учредители - организации: Регионален Съюз за Стопанска Инициатива на Гражданите - Русе, Община - Русе, Търговско и Промишлена Палата - Русе и Стопанска Камара - Русе. Центърът започна активна дейност през април 1996 и до настоящия момент показва висока ефективност благодарение, както на усилията на своя персонал, така и на привлечените консултанти и на финансовата помощ от Делегацията на Европейската Комисия, Европейската комисия, Австрийското правителство и Американския департамент по труда.

Как работи Бизнес Центърът (виж картината по долу)

Stacks Image 743
Stacks Image 746