БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия